Privacy verklaring

Je hebt er misschien al over gehoord: vanaf 25 mei 2018 veranderen de regels die over het gebruik van jouw (persoons)gegevens gaan. Deze regels hebben dus te maken met je privacy.

In het kort:
Wanneer je een fotoreportage boekt door middel van het versturen van het contactformulier, wordt er aan je gevraagd of je de privacy verklaring gelezen hebt en of je hiermee akkoord gaat. Dit dien je aan te vinken voordat je jouw aanvraag definitief kan verzenden. Ros Fotografie heeft deze toestemming van jouw nodig om o.a. de factuur te kunnen opmaken en jouw fotoafdrukken per post/e-mail naar je te kunnen verzenden.

Onderstaand is de uitgebreide privacy verklaring, waarin je kunt lezen welke gegevens we verzamelen als je de website bezoekt en gebruikt maakt van mijn diensten/producten, waarom deze gegevens verzamelt worden en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren.
 


Privacybeleid Ros Fotografie,
gevestigd aan De Banier 55
 8255 GK Swifterbant, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
www.rosfotografie.com
De Banier 55
8255 GK Swifterbant

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Ros Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rosfotografie.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Ros Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van uw betaling 
- Om goederen en diensten bij u af te leveren 
- Ros Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Ros Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ros Fotografie) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Ros Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

- Persoonsgegevens nodig voor administratie leveren van een dienst/product, 7 jaar. (Art. 52. Wet Rijksbelastingen.)

- Persoonsgegevens nodig voor het opmaken van de factuur i.v.m. de omzetbelasting, 7 jaar. (Art. 31. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting) 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Ros Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ros Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Ros Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rosfotografie.com. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Ros Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Ros Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rosfotografie.com

© Cynthia Ros | 2024

Ros Fotografie
E-mail:
info@rosfotografie.com